"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

O súbore

V DFS ŠIŇAVA tancuje okolo 80 detí v troch vekových kategóriách:

Deti sa v každej vekovej kategórií stretávajú na nácvikoch 2-krát do týždňa vo veľkej tanečnej sále.

Dramaturgia súboru spočíva v spracovaní detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní regiónov Stredného a Východného Slovenska.

Vo svojej práci súbor dáva dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Snaží sa o čo najprirodzenejšie podanie folklórneho materiálu a vyvážené využívanie tanečnej a speváckej zložky.

Je to pre nich úžasne vzrušujúca aktivita, pri ktorej sa naplno môžu prejaviť ich pohybové či spevácke schopnosti. Učia sa životu v kolektíve, disciplíne, pričom si zachovávajú prirodzenú detskú hravosť.

Cieľom súboru je viesť detí k aktívnemu tráveniu voľného času a ku vnímaniu, cíteniu a poznaniu východoslovenského folklóru v jeho pravej podobe.

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.